TE HUUR: HORECA OP ZEEBURGEREILAND

WIJK-WINKELS TE HUUR OP ZEEBURGEREILAND

UNIT 244, 68M2 BVO

Unit 244 is gelegen in de buurt ‘De Sportheldenbuurt’ op Zeeburgereiland.

Adres: RIE MASTENBROEKSTRAAT 1 A, 1095MJ AMSTERDAM

Wijk, stand, voorzieningen, aard van de belendingen
Het object is gelegen in de buurt ‘De Sportheldenbuurt’ op Zeeburgereiland. Dit is een nieuwe wijk waar momenteel nog dagelijks nieuwe bewoners zich vestigen. Er is een basisschool en twee middelbare scholen. De tweede middelbare school is in aanbouw.

Bereikbaarheid
Het object ligt op circa 0,8 km afstand van de ring A10, welke in verbinding staat met de A1, A2, A4, A5 en A8. De bereikbaarheid met het eigen vervoer naar het centrum is ook goed.
Met het openbaar vervoer is de bereikbaarheid redelijk tot goed. Het Centraal Station van Amsterdam ligt op 10 minuten (circa 4,5 km) afstand. De tramhalte (26) ligt op 3 minuten loopafstand van het object.

Voorzieningen
De gewaardeerde winkelunits behoren straks tot het voorzieningenniveau van Zeeburgereiland, door de mix van gebruikers moeten de winkelunits elkaar versterken. Zeeburgereiland is een nieuwbouwgebied in ontwikkeling. De komende jaren zal er veel bijgebouwd worden en het doel is om binnen een aantal jaar 10.000 woningen te realiseren. Het gewaardeerde zal behoren tot het verzorgingsgebied van de nieuwe buurt ‘De Sportheldenbuurt’. Later zal het gebied Zeeburgereiland zicht uitbreiden met de buurten ‘De Sluisbuurt’ en twee ‘Baaibuurten’.

Parkeermogelijkheden
Bij het gewaardeerde horen geen parkeerplaatsen. Parkeren dient te gebeuren aan de openbare weg.

Locatie beoordeling
De locatie is op macroniveau uitstekend en micro niveau goed. Het gebied is nog in ontwikkeling, mede door de relatief dichte ligging op het centrum van Amsterdam heeft het veel potentie als woon/leefgebied.

UNIT 245, 62M2 BVO

Unit 245 is gelegen in de buurt ‘De Sportheldenbuurt’ op Zeeburgereiland.

Adres: RIE MASTENBROEKSTRAAT 1 B, 1095MJ AMSTERDAM

Bouwaard: materialen en constructie
Het volledige object bestaat uit 60 woningen gelegen op de eerste tot en met de elfde verdieping, 5 commerciële units op de begane grond en bergingen met fietsenberging gelegen in de kelder. Het gewaardeerde betreft alleen de commerciële strip op begane grond niveau. De winkels en kantoorruimte zullen casco worden opgeleverd.

Onderhoudstoestand, Object beoordeling
Aangezien het om een nieuwbouwobject gaat wordt aangenomen dat de gerealiseerde winkel- en kantoorunits in een uitstekende kwaliteit worden opgeleverd.

Gebied beoordeling:
Het object is gelegen in een buurt waar de komende jaren het verzorgingsgebied alleen maar zal toenemen. Deze toestroom aan mensen hebben ook de nodige voorzieningen nodig, waar er op dit moment nog niet veel van zijn. Hierdoor is het aantrekkelijk voor ondernemers om zich hier te vestigen.

Bestemming
Het object valt onder het vigerende bestemmingsplan ‘Zeeburgereiland RI-Oost’. De vierde partiële herziening van dit bestemmingsplan is vastgesteld door de Gemeenteraad op 10 februari 2016. Het object heeft op basis van dit plan de bestemming zoals opgenomen in de splitsingsakte, als volgt omschreven: “De bestemming van de commerciële ruimte behorende tot het appartementsrecht met index 3 is commerciële ruimte, waaronder begrepen (kleinschalige) detailhandel en horeca. Onder horeca wordt toegestaan de categorieën I, III en IV van het bestemmingsplan (zijnde fastfood, cafés, restaurants en alcoholvrije horeca). Het is toegestaan, mits met inachtneming van de daarvoor geldende gemeentelijke voorwaarden en bepalingen en mits daartoe de eventueel vereiste publiekrechtelijke
toestemming(en), vergunning(en) en/of ontheffing(en) is/zijn verkregen, bedoelde commerciële ruimte te gebruiken als kantoor of als praktijkruimte voor de uitoefening
van medische en paramedische beroepen. Een gebruik dat afwijkt van de in de akte nader gegeven bestemming is niet toegestaan. In geval van een gebruik dat afwijkt van de hiervoor bedoelde bestemming, is artikel 5:119 lid 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.”

Heeft u interesse in een van onze winkelruimtes op Zeeburgereiland, dan kunt u reageren via email met uw bedrijfsgegevens en een korte samenvatting van uw bedrijfsactiviteiten.

DE BEDRIJFSRUIMTES WORDEN UITGEGEVEN VOLGENS HET PRINCIPE ‘WIE HET EERST KOMT WIE HET EERST MAALT’.